КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, XLVI Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2017)

Розмір шрифта: 
АНАЛІЗ ВПЛИВУ БІОГАЗОВИХ УСТАНОВОК НА РЕЖИМИ РОБОТИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОЇ СИСТЕМИ
Юлія Володимирівна Малогулко, Роман Леонідович Маньківський

Остання редакція: 2017-03-21

Анотація


Анотація

Досліджено та проаналізовано сучасний стан розвитку біогазових установок в Україні та їх вплив на режими роботи електроенергетичної системи.

 

Abstract

Investigated and analyzed the current state of biogas plants in Ukraine and their impact on modes of power system.


Ключові слова


біогазова установка, електроенергетична система, відновлювані джерела енергії, «зелений тариф».

Посилання


1. Бурикін О.Б. Оптимальне керування відновлювальними джерелами електроенергії у локальних електричних системах [Текст] / Бурикін О.Б., Томашевський Ю.В., Малогулко Ю.В., Радзієвська Н.В. //  Вісник ВПІ. Енергетика та електротехніка. – 2016. - №4. – С. 69-74. -ISSN: 1997-9274.

2. Лежнюк П.Д. Оптимізація функціонування розосереджених джерел енергії в локальних електричних системах [Текст] / Лежнюк П.Д., Рубаненко О.Є., Малогулко Ю.В. // Вісник НТУ "ХПІ". - 2014. - №60. - С.68-77.

3. http://www.agro-business.com.ua.

4. http://jak-zrobyty.pp.ua/3299-bogazov-ustanovki.html.

5. Г.С. Ратушняк «Енергозберігаючі відновлювальні джерела теплопостачання» / Навчальний посібник – Вінниця: ВНТУ, 2002. – 120 с.

6. Підручник «Нетрадиційні та відновлювальні джерела енргії». С.О. Кудря, - К.:НТУУ «КПІ», 2012. – 492 с.

7. Кудря С. О., Яценко Л. В., Душина Г. П., Шинкаренко Л. Я., Довга В. Т., Васько П. Ф., Бриль А. О., Шурчков А. В., Забарний Г. М., Жовмір М. М., Віхарєв Ю. А. «Атлас енергетичного потенціалу відновлювальних джерел енергії» - К., 2001. - 41с.


Повний текст: PDF