КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, XLVIII Науково-технічна конференція Інституту екологічної безпеки та моніторингу довкіля (2019)

Розмір шрифта: 
Вплив чорної металургії на екологічний стан навколишнього середовища.
Віталіна Віталіївна Томчук

Остання редакція: 2019-03-12

Анотація


Досліджено джерела забруднення атмосфери викидами чорної металургії, та екологічний стан навколишнього середовища. Визначено основні екологічні напрямки програм по охороні довкілля від викидів чорної металургії.

The impact of ferrous metallurgy on the environmental state of the environment.

The sources of pollution of the atmosphere by the emissions of ferrous metallurgy, and the environmental state of the environment are investigated. The basic ecological directions of programs on protection of the environment from emissions of ferrous metallurgy are determined.


Ключові слова


чорна металургія; забруднення; викиди; виробництво. Ferrous metallurgy; pollution; emissions; production.

Повний текст: PDF