КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, XLVIII Науково-технічна конференція Інституту екологічної безпеки та моніторингу довкіля (2019)

Розмір шрифта: 
Аналіз токсичного впливу на біоту водойм
Наталія Михайлівна Кравець

Остання редакція: 2019-03-11

Анотація


Охарактеризовано проблеми поводження з небезпечними відходами, їх вплив на водні об`єкти, наведено класифікацію забруднень. Здійснено літературний огляд загальних принципів водокористування.

 

 

Analysis of toxic effects on biota reservoirs

described. Literary review of general principles of water use is carried out.


Ключові слова


небезпечні відходи, водні об`єкти, токсичність, біота, водорості, забруднення. hazardous waste, water objects, toxicity, biota, algae, pollution.

Посилання


  1. . Ishchenko V. Assessment of water pollution by bioindication method / V. Ishchenko, S. Kvaternyuk, O. Styskal  // Water Security. Editors: O. Mitryasova, C. Staddon. – Mykolaiv: PMBSNU – Bristol: UWE, 2016. – P. 21-30.
  2. . Чукина Н.В. Структурно-функциональные показатели высших водных растений в святи с их устойчивостью к загрязнению среды обитания / Н.В.Чукина – Автореф.диссерт. канд.биол.наук. – Борок, 2010. – 24 с.
  3. Petruk V. Multispectral Methods and Means of Water Pollution Monitoring by Using Macrophytes for Bioindication/ V. Petruk, S. Kvaternyuk, O. Bondarchuk et al. // Water Security. Editors: O. Mitryasova, C. Staddon. – Mykolaiv: PMBSNU – Bristol: UWE, 2016. – P.131-141.

Повний текст: PDF