КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, XLVIII Науково-технічна конференція Інституту екологічної безпеки та моніторингу довкіля (2019)

Розмір шрифта: 
АНАЛІЗ ЗАБРУДНЕННЯ ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМСТВАМИ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Наталія Михайлівна Кравець, Вікторія Валеріївна Варакса, Ірина Анатоліївна Трач

Остання редакція: 2019-03-11

Анотація


Метою роботи є проведення аналізу забруднення підприємствами Вінницької області водних об’єктів та оцінювання їх екологічного стану.

              Дана робота присвячена здійсненню повного аналізу екологічного стану водойм Вінницької області, а саме вирішенню актуальних питань щодо відновлення резервів водних об’єктів, встановлення взаємозв’язку між якістю водних об’єктів та забрудненням водойм основними підприємствами–забруднювачами Вінниччини. У роботі розроблено природоохоронні рекомендації щодо покращення екологічного стану водних об’єктів на території Вінницької області.

 

 

ANALYSIS OF POLLUTION OF WATER OBJECTS BY ENTERPRISES OF VINNYTSK REGION

Abstract.  The purpose of the work is to carry out an analysis of water pollution by enterprises of the Vinnytsia region and assess their ecological status.

This work is devoted to the implementation of a complete analysis of the ecological status of the reservoirs of the Vinnytsia region, namely the solution of urgent issues regarding the restoration of reservoirs of water objects, the establishment of the relationship between the quality of water bodies and pollution of water bodies by the main pollutants of Vinnytsya. The work has developed environmental recommendations for improving the ecological status of water objects in the Vinnytsia region.

Ключові слова


екологічний стан, навколишнє природнє середовище, водні ресурси, забруднення, геоінформаційні системи, Вінницька область ecological state, environment, water resources, pollution, geographic information systems, Vinnytsia region.

Повний текст: PDF