КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, XLVII Науково-технічна конференція Інституту екологічної безпеки та моніторингу довкіля (2018)

Розмір шрифта: 
ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ПОВОДЖЕННЯ З ЛЮМІНЕСЦЕНТНИМИ ЛАМПАМИ
Наталія Михайлівна Кравець

Остання редакція: 2018-03-27

Анотація


Вдосконалено механізм розрахунку потенційного ризику потрапляння ртуті у навчально-наукові приміщення університету внаслідок можливого руйнування люмінісцентих ламп, що дозволило підвищити екологічну безпеку поводження з ртутьвмісними приладами.


Abstrac: The mechanism of calculating the potential risk of mercury entering the educational and scientific premises of the university due to possible destruction of luminescent lamps was improved, which allowed to increase the ecological safety of handling of mercury-containing devices.Ключові слова


люмінесцентні лампи; ртуть; утилізація ламп; забруднюючі речовини; безпечне поводження; токсичний вплив; fluorescent lamps; mercury; lamp disposal; pollutants; safe handling; toxic effects.

Посилання


1. Федоров В. В. Люминесцентные лампы / В. В. Федоров. – М. : Энергоатомиздат, 2002. – 128 с.

2. Федорова А. И. Практикум по экологии и охране окружающей среды. Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / А. И. Федорова, А. Н. Никольская. – М.: Гуманит. изд. центр Владос, 2001. – 288 с.

3. Directive on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment : 2002/95/EC of 2003-01-27 / European Parliament and of the Council // Journal of the European Union L 037. – 2003. – Р. 19 − 23.


Повний текст: PDF