КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, XLVII Науково-технічна конференція Інституту екологічної безпеки та моніторингу довкіля (2018)

Розмір шрифта: 
Відновлення родючості ґрунтів – основне завдання органічного землеробства
Анастасія Мандебура

Остання редакція: 2018-03-14

Анотація


У роботі проаналізовані переваги застосування органічного землеробства для покращення стану ґрунтів. Розглянуті заходи, спрямовані на підвищення родючості ґрунтів

 

 

The restoration of soil fertility - the main task of organic farming


Abstracts: The work analyzes the advantages of organic farming to improve soil conditions. The measures for increasing the soil fertility are considered


Ключові слова


ґрунт; гумус; родючість ґрунту; органічне землеробство; soil; humus; soil fertility; organic farming

Посилання


Бацула О.О., Головачов Є.А., Дерев’янко Р.Г. Забезпечення бездефіцитного балансу гумусу в ґрунті. – К. : Урожай, 1987. – 128 с.

 

Носко Б.С. Еволюція родючості ґрунтів в сучасних умовах // Агрохімія і ґрунтознавство. – Харків, 1998. –
Ч. 1. – C. 5–8.

 

Агроекологічні основи високоефективного вирощування польових культур у сівозмінах біологічного землеробства: Рекомендації / за ред. І. А. Шувара. – Львів :  Українські технології, 2003. – 36 с.

 

Шикула М.К., Ігнатенко О.Ф., Петренко Л.Р., Кап штик М.В. Охорона ґрунтів. – К. : Знання, 2004. – 398 с.

 

Тараріко О. Г. Біологізація та екологізація ґрунтозахисного землеробства // Вісник аграрної науки. – 1999. – № 10. – С. 5–9.

 

Органічне землеробство: з досвіду ПП «Агроекологія» Шишацького району Полтавської області /
Антонець С.С., Антонець А.С., Писаренко В.М. [та ін.] – Полтава, 2010. – 198 с.


Повний текст: PDF