КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, XLVII Науково-технічна конференція Інституту екологічної безпеки та моніторингу довкіля (2018)

Розмір шрифта: 
ВЛАСТИВОСТІ ВОДИ ТА ЇЇ АНОМАЛЬНІСТЬ
Віталій Казміревський, Микола Мельник, Анатолій Недибалюк

Остання редакція: 2018-03-13

Анотація


В роботі систематизовано літературні дані і зроблено їх критичний аналіз. Детально проаналізовано аномальні властивості води та їх причини. Проведено тринадцять дослідів з вивчення аномальності води, вплив на її властивості магнітного, електричного та гравітаційного полів. Проведено дослідження зміни показника pH води в залежності від дії різних факторів. Виявлено, що рівень рН води на Водохреща приймає максимальне значення, що може бути пов’язано з гравітаційною взаємодією Землі з Місяцем. Не виключається комплексна дія різних силових полів на цю важливу характеристику води.PROPERTIES OF WATER AND ITS ANOMALITY

During the work, literary datawas systematized and their critical analysis was made. Anomalous properties of water and their causes are analyzed in detail. Thirteen experiments were carried out to study the abnormality of water, influence onit’s properties of magnetic, electric and gravitational fields. The study of the change of pH index in the water, depending on the effect of various factors, has been carried out. It has been found that the pH of water during Epiphany has/takes the maximum value, which may be due to the gravitational interaction of the Earth with the Moon. The integrated action of different strength of fields for this important water feature is not excluded.

Ключові слова


структура води; аномалія густини; аномалія стисливості; аномалія теплоємності; поверхневий натяг; водневий показник; water structure; anomaly of density; anomaly of compressibility; anomaly of heat capacity; surface tension; hydrogen index

Посилання


1. Глінка Н.Л. Загальна хімія. - 24-е вид., Испр. - Л.: Хімія, 1985.

 

2. Кукушкін Ю.М. Хімія навколо нас. - М.: Вища школа, 1992.

 

3. Артур М. Басвел, Уорт Родебуш Вода - дивна речовина// Наука і життя, № 9, 1956.

 

4. Рохлін М. І знову вода ...// Хімія і життя, № 12, 1967.


Повний текст: PDF