КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, XLVII Науково-технічна конференція Інституту екологічної безпеки та моніторингу довкіля (2018)

Розмір шрифта: 
ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ТРАНСПОРТУ М. КИЇВ ШЛЯХОМ ВПРОВА-ДЖЕННЯ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ДОРОЖНЬОГО РУХУ
Роман Романович Лук'ян

Остання редакція: 2018-03-14

Анотація


Анотація

Запропоновано впровадження автоматичної системи керування дорожнього руху (АСКДР) у м. Київ що привнесе із собою як економічну так і екологічну цінність, економічна та екологічна оцінка раціональності впровадження подібної системи.

Abstract

The introduction of automatic road traffic control system (ARTCS) in Kyiv is proposed, which will bring with it both economic and ecological value, economic and ecological estimation of rationality of introduction of such system.


Ключові слова


Дороги, паливо, викиди, автомобілі, автоматична система керування, повітря, атмосфера, забруднення. Keywords: roads, fuel, emissions, cars, automatic control system, air, atmosphere, pollution.

Посилання


1. Каніло П.М., Бей І.С., Ровенський О.І. Автомобіль та навколишнє середовище. – Х.: Прапор, 2000. – 304 с.

2. Статистичний щорічник України за 2008 рік. Державний комітет статистики України.

3. Национальный кадастр антропогенних выбросов автотранспорта и изучение выбросов вуглекислого газа в Украине за 1990–2011 гг. [Текст]. – К., 2013. – 625 с.


Повний текст: PDF