КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, XLVII Науково-технічна конференція Інституту екологічної безпеки та моніторингу довкіля (2018)

Розмір шрифта: 
РОЗВИТОК МЕТОДІВ ЕФЕКТИВНОГО ЗАСВОЄННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ ТА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ НА ЗАНЯТТЯХ З ФІЗИКИ В ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
Анатолій Слободяник, Олександр Радецький

Остання редакція: 2018-02-26

Анотація


У статті розглядаються пошуки ефективних методів засвоєння навчального матеріалу та оцінювання знань з фізики у вищих навчальних закладах.DEVELOPMENT OF METHODS OF EFFECTIVE ADAPTATION OF NEW MATERIAL AND EVALUATION OF TESTS IN PHYSICS IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Absract: The search for effective methods for mastering the educational material and assessing the knowledge of physics in higher education institutions has been presented


Ключові слова


матеріал; знання; заняття; фізика; самостійна робота; компетентнісний підхід; міжпредметні зв'язки; технології навчання; material; knowledge; occupations; physics; independent work; competence approach; interdisciplinary connections; learning technologies

Посилання


1. Воловик П.М. Фізика. Підручник для університетів.- К.; Ірпінь: Перун, 2005.-864 с.

 

2. Потапова М.В., Шахматова В.В. Факторы, влияющие на качество усвоения знаний и умений выпускников // Физика в школе. - 2008. - № 4

 

3. Педагогика / Под ред. Бабанский Ю.К .- М., 1998. 


Повний текст: PDF