КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, XLVII Науково-технічна конференція Інституту екологічної безпеки та моніторингу довкіля (2018)

Розмір шрифта: 
ЕФЕКТИВНИЙ ОПЕРАТОР ГАМІЛЬТОНА ГВИНТОВОГО НАНОДРОТУ
Володимир Бурдейний, Василь Касіяненко

Остання редакція: 2018-02-26

Анотація


Одержано в матричній формі ефективний оператор Гамільтона для носіїв, які виконують вільний рух у квантовому дроті. Нанодріт має гвинтову геометричну форму і моделюється кругом який переміщується перпендикулярно до дотичної до гвинтової лінії. Використання стандартного методу диференціальної геометрії дозволяє встановити вигляд ефективного гамільтоніану і його залежність від геометричних характеристик системи.EFFECTIVE HAMILTON’S OPERATOR OF SCREW NANOWIRES

Abstract: Effective Hamilton’s operator for electrons moving into helical quantum wire has been determined. Helical structure was simulated by displacemen of circle along the helicoidal line. By  applying of well-known methods the effective Hamiltonian was found and its dependence on geometric parameters was established.Ключові слова


квантовий дріт; гвинтова лінія; криволінійні координати; оператор Белтрамі-Лапласа; Гамільтоніан; quantum wire; helical line; curved line coordinates ; operator of Beltrami-Laplace; curved fiber; first and second fundamental forms; Beltrami-Laplace operat

Посилання


1.Atanasov Victor, Rossel Dandoloff, “Curvature induced behavior on a helical nanotube”, arcXiv:0803.3390v1.[quant.phys], 24 Marth, 2008 pp.5.

 

2.Вакарчук І.О., Квантова механіка, К. Наукова думка, 2005, 886с.

 

3.Корн Е., Г.Корн Справочник по математике, М., Наука, 1973, 832 с.


Повний текст: PDF