КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, XLV Науково-технічна конференція Інституту екологічної безпеки та моніторингу довкіля (2016)

Розмір шрифта: 
Геометричне моделювання одновимірних біологічних сигналів
Яніна Германівна Скорюкова, Павлов Володимир Сергійович

Остання редакція: 2016-03-14

Анотація


В роботі розроблено тривимірну модель поверхні для представлення фотоплетизмографічного сигналу. Запропоновано визначення динамічних кривих як основних параметрів пульсових хвиль для задач моніторингу стану судинного русла. Доведена висока інформативність вказаних функцій для задач моніторингу та діагностики.


Ключові слова


неінвазивні методи; систола ; фотоплетизмографія ; дикротична фаза ; ІЧ-випромінювання ; тривимірна модель ; пульсова хвиля ; геометрична модель біологічного сигналу

Посилання


1. Павлов С. В. Фізичні основи біомедичної оптики : монографія / [Павлов С. В., Кожем’яко В. П. , Колісник  П. Ф. та ін.]. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 152 с.

 

2.Мошкевич В. С. Фотоплетизмография (аппаратура и методы исследования). /  В. С. Мошкевич – Москва : Медицина, 1970. – 208 с.

 

3. Павлов С. В.  Оптико-електронні засоби діагностування патологій людини, пов’язаних з періферічним кровообігом : монографія  / [Павлов С. В., Козловська Т. І., Василенко В. Б.]. – Вінниця : ВНТУ, 2014. – 140 с.

 

4. Малиновский Е. Л. Учебно-методическое пособие по использованию пальцевой фотоплетизмографии [Электронный ресурс]. 2009. Режим доступа http://www.tokranmed.ru/metod/fpg_clinik_1.htm.

 

5. Патент України 6872. Спосіб діагностики судинних порушень в уражених хребетно-рухомих сегментах та пристрій для його здійснення / Кожемяко В. П., Павлов С. В., Коротко О. Ш., Чепорнюк С. В., Марков С. М., Колеснік П. Ф. //Б.В. "Промислова власність" №9/1 - 1995.

 

6. Павлов С. В.  Фотоплетизмографічні технології контролю серцево-судинної системи : [Монографія] / С. В. Павлов, В. П. Кожем'яко, В. Г. Петрук та ін. – Вінниця : УНІВЕРСУМ - Вінниця, 2007. – 254 с.

 

7. Павлов С. В.  Біомедичні оптико-електронні системи і апарати. Ч.1. Неінвазивні методи діагностики серцево-судинної системи / С. В. Павлов, В. П. Кожем'яко, В. Г. Петрук, П. Ф. Колісник, С. М. Марков  – Вінниця, 2003. – 142 с.

 

8. Скорюкова Я. Г., Мельник О. П., Кормановський С. І., Марков Д. С. Моделювання геометричних структур за ознаками зв’язності для задач розпізнавання // Міжвідомчий науково-технічний збірник «Прикладна геометрія та інженерна графіка», Київ, 2011, випуск № 87, с.342-346.

 

9. Скорюкова Я. Г., Марков С. М. Структурно-зв'язністна модель фотоплетизмографічного сигналу // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології”. – 2014.- №2(28). – С. 41-47


Повний текст: PDF