КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2020)

Розмір шрифта: 
ПРУЖНО-ПЛАСТИЧНЕ ДЕФОРМУВАННЯ ГРУНТОВОЇ ОСНОВИ ПЛИТНОГО ФУНДАМЕНТУ ЗА МГЕ
Bohdan Миколайович Roik

Остання редакція: 2019-12-17

Анотація


Стаття присвячена актуальному питанню фундаментобудування  – удосконаленню методів розв’язання граничної задачі нелінійної поведінки під навантаженням  плитних фундаментів висотних споруд для можливості прогнозування їх несучої спроможності. В роботі напрацьовано адекватну модель для дослідження роботи плитних фундаментів  за сучасним числовим МГЕ. Досліджено ефект перерозподілу навантаження між робочими поверхнями плити.


Ключові слова


фундаментування, МГЕ, плитні фундаменти, навантаження, поверхня плити.

Посилання


1. Моргун А.С. Теорія пластичної течії в механіці ґрунтів./ А.С. Моргун –

    Вінниця, ВНТУ. – 2013 – 108с.

2. Надаи А. Пластичность и разрушение твердых тел. М.:  Мир, 1969.863 с.

3. Николаевский В.Н. Дилатансия и законы необратимого деформирования

    грунтов. / ОФМГ  № 5, 1979, с. 29-31.

4. Николаевский В.Н. Механика пористых и трещиноватых сред, М.:

   «Недра», 1984, 232 с.


Повний текст: PDF