КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2020)

Розмір шрифта: 
Енергозберігаючі заходи на етапі проектування об'єктів житлового комплексу
Дмитро Черепаха

Остання редакція: 2019-12-12

Анотація


У статті висвітлено питання застосування енергетично-ефективних рішень при проектуванні об’єктів житлового комплексу. Розглянуто основні вимоги, що стосуються зниження енергоспоживання будівельних об’єктів.Energy-saving measures at the design stage of residential complex objects

Abstracts. In the article deals with the issue of using energy-efficient solutions when designing residential complexes. The main requirements for reducing the energy consumption of construction sites are discussed.


Ключові слова


енергозбереження; проектування; житловий комплекс; будівництво; енергоресурси; energy saving; design; residential complex; construction, energy resources.

Посилання


1. Лісенко В.А., Суханов В.Г.. Закорчемний Ю.О, Верьовкіна С.Є. Архітектурно-конструктивні енергоефективні оболонки будівель та споруд, 2015. – 254 с.

 

2. Лівінський О. М. Технічне  обстеження  та  енергоаудит будинків  і  споруд  / О. М. Лівінський, В. А.  Євтушенко  //  Сучас-ні  технології,  матеріали  і  конструкції  в  будівництві:  [науково-технічний збірник ВНТУ]. – 2010. – No 2. – 159 с.

 

3. Національний план дій з енергоефективності на період до 2020 року. / Схвалено Кабінетом Міністрів України // Розпорядження КМУ від 25 листопада 2015 р. № 1228-р. – 72 с.

 

4. Христич О.В. Організаційні передумови проектування термомодернізації житлових об’єктів  / Христич О.В., Черевко Є. В. // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції  Енергоефективність в галузях економіки України-2019. Вінниця 12-14 листопада 2019. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/egeu/egeu2019/paper/view/8349.

 

5. Христич О. В. Сучасні передумови щодо необхідності термомодернізації багатоповерхових житлових будинків / Христич О.В., Підопригора Д.А. // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції  Енергоефективність в галузях економіки України-2019. Вінниця 12-14 листопада 2019. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/egeu/egeu2019/paper/view/8350.

 

6. Сердюк В. Р. Проблеми стабільності формування макроструктури ніздрюватих газобетонів безавтоклавного твердіння / В. Р. Сердюк, М. С. Лемешев, О. В. Христич // Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка. - 2011. - №40. - С. 166-170.

 

7. Лемешев М. С. Легкі бетони отримані на основі відходів промисловості / М. С. Лемешев, О. В. Березюк // Сборник научных трудов SWorld. – Иваново: МАРКОВА АД, 2015. – № 1 (38). Том 13. Искусствоведение, архитектура и строительство. – С. 111-114.

 

8. Сердюк В. Р. Золоцементне в’яжуче для виготовлення ніздрюватих бетонів / В. Р. Сердюк, М. С. Лемешев, О.В. Христич // Сучасні технології матеріали і конструкції в будівництві. Науково-технічний збірник. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця. – 2011. – №1(10). ­– С. 57-61.

 

9. Лемешев М. С. Ресурсозберігаюча технологія виробництва будівельних матеріалів з використанням техногенниг відходів / М. С. Лемешев, О. В. Христич, С. Ю Зузяк // Сучасні технології, матеріали і конструкції у будівництві. – 2018. – № 1. – С. 18-23.


Повний текст: PDF