КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2020)

Розмір шрифта: 
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ В СИСТЕМАХ ВЕНТИЛЯЦІЇ ТА КОНДИЦІОНУВАННЯ СПОРТИВНОГО ЦЕНТРУ
Андрій Юрійович Грідін, Георгій Сергійович Ратушняк

Остання редакція: 2019-12-02

Анотація


Визначено особливості проектування систем вентиляції спортивних споруд. Розглягуто питання енергоефективності в Україні. Запропоновано вдосконалення для вентиляційного обладнання.

 

 

ENERGYEFFICIENT IN VENTILATION AND AIR-CONDITION OF SPORTS CENTER

Abstract: 

Determined features of designing systems of ventilation and air-conditioning in sports buildings . Question of energyefficient in Ukraine was descrying. Improvement for ventilation equipment has proposed.

 

 


Ключові слова


енергоефективність; мікроклімат; приміщення басейну; вентиляція; energyefficient; microclimate; placement of swimming-pool; ventilation.

Посилання


Постанова «Про затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2020 роки» [Електронний ресурс]: від 1 березня 2010 р. №243 Київ. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/243-2010-%D0%BF#n14.

 

Низькопотенційна енергетика: навчальний посібник / А. О. Редько, М.К. Безродний, М. В. Загорученко [та ін.]; під ред. Академіка НАНУ А. А. Долинського. - Харків: ТОВ «Друкарня Мадрид». - 2016. - С. 412.

 

Козак Х.Р. Забезпечення теплового стану в приміщеннях системами сонячного повітряного опалення: дис. вченого ступеня канд. техн. наук: спец. 05.23.03 "Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання" / Х. Р. Козак; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Київ, 2017. – 175 с.

 

ДБН В.2.2-13-2003. - «Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди» - Київ, 2004. – 102 с.


Повний текст: PDF