КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2020)

Розмір шрифта: 
РОЗРОБКА ТА УПРАВЛІННЯ ЗБУТОВОЮ СТРАТЕГІЄЮ НА ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
Володимир Олександрович Козловський, Максим Олегович Хоменко

Остання редакція: 2019-10-28

Анотація


Розглянуто теоретичні та практичні питання розробки та управління на виробничих підприємствах
збутовою стратегією та розроблено рекомендації з підвищення ефективності управління збутовою
діяльністю на конкретному підприємстві.


Ключові слова


збутова стратегія, збутова діяльність, управління розробкою збутової стратегії, організаційна структура управління процесом розробки та управління збутовою стратегією

Посилання


1. Козловський, В. О. Основи підприємництва : навчальний посібник. У 2-х частинах. Частина І / В. О. Козловський –
[Вид. 2-ге, переробл. та доповн.] – Вінниця : ВНТУ, 2017.– 119 с.
2. Козловський, В. О. Основи підприємництва : навчальний посібник. У 2-х частинах. Частина ІІ / В. О. Козловський –
[Вид. 2-ге, переробл. та доповн.] –Вінниця : ВНТУ, 2017.–116 с.
3. Козловський, В. О. Виробниче та комерційне підприємництво : навчальний посібник. /В. О. Козловський, О. Й. Лесько
– Вінниця : ВНТУ, 2018. – 154 с.
4. Козловський, В. О. Бізнес-планування : навчальний посібник /В. О. Козловський, О. Й. Лесько.– Видання 2-ге, доповн.
та переробл. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008, – 241 с.


Повний текст: PDF