КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2018)

Розмір шрифта: 
Застосування інформаційних систем для покращення менеджменту підприємства
Андрій Леонідович Головних

Остання редакція: 2018-05-22

Анотація


Анотація

Викладено сутність менеджменту і  важливу роль інформаційних систем в цій сфері. Розглянуто класифікацію інформаційних систем, що покращують управлінську діяльність підприємств. Виявлено переваги і недоліки програмних засобів, які покращують ефективність менеджменту підприємства.  Підбито відповідні висновки.

Application of information systems for improvement of enterprise management

Abstract

The essence of management and the important role of information systems in this area are described. The classification of information systems that improve the management of enterprises is considered. The advantages and disadvantages of software tools that improve the efficiency of enterprise management are revealed. Appropriate conclusions were made.Ключові слова


інформаційні системи; менеджмент; управління; програмні засоби; manegement; information systems; software tools

Посилання


1. А. В. Шегда Навч. посібник – Київ : Знання, 2002р. (2.2. Сутність і зміст поняття "менеджмент")

2. Садердинов А.А. Информационная безопасность предприятия: учеб. пос.  / Садердинов А.А., Трайнев В.А., Федулов А.А. – [2-е изд.] – М: «Дашко К», 2004.–  335 с.

3. Батюк А. Є. Інформаційні системи в менеджменті: наавч. посіб. / А.Є.Батюк, З.П.Двуліт.  Львів: Національний університет „Львівська політехніка”, „Інтелект-Захід”, 2004. –520 с.

4. Матвієнко  О. В. Менеджмент  інформаційних   систем   і   його  місце   в галузі  сучасного  управління / Матвієнко  О. В.  // Вісник  Книжкової  палати.–1999.–№4.– С.27–29.

5. Костров А. В. Основы информационного менеджмента.: учеб. по-собие / Костров А. В . — М.: Финансы и статистика, 2003. — 336 с.


Повний текст: PDF