КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2018)

Розмір шрифта: 
ПІДВИЩЕННЯ ІНФОРМАТИВНОСТІ РЕНТГЕНІВСЬКИХ ЗНІМКІВ НА ОСНОВІ КОМБІНОВАНОГО ЗАСТОСУВАННЯАЛГОРИТМІВ ЦИФРОВОЇ КОРЕКЦІЇ РАСТРОВИХ ЗОБРАЖЕНЬ
Дмитро Геннадійович Пасічник, Андрій Анатолійович Яровий

Остання редакція: 2018-02-26

Анотація


Проаналізовано методи і алгоритми цифрової корекції растрових зображень. Визначено послідовність їх комбінованого застосування для підвищення інформативності рентгенівських знімків. Реалізовано програмний продукт для цифрової корекції зображень на базі визначеної комбінації.

 

 

INCREASING THE INFORMATIVITY OF THE X-RAY PLANTS ON THE BASIS OF COMBINED APPLICATION OF THE DIGITAL CORRECTION OF RASTER IMAGES

Abstract: The methods and algorithms of digital correction of raster images are analyzed. The sequence of their combined application for increasing the informationality of X-rays is determined. A software product for digital image correction based on a certain combination is implemented.


Ключові слова


растрові зображення; цифрова корекція; оператор Собеля; детектор Кенні; оператор Лапласа; гамма-корекція; bitmaps; digital correction; Sobel operator; detector Kenny; Laplace operator; gamma-correction

Посилання


Гонсалес Р. / Цифровая обработка изображений / Рафаэл С. Гонсалес, Ричард Е. Вудс; пер. с англ. Л. И. Рубанова, П. А. Чочиа; науч. ред. П. А. Чочиа. - 3-е изд., испр. и доп.. – Москва: Техносфера, 2012. – 1103 с. – ISBN 9785948363318

 

Гумерова Г. Х. / Основы компьютерной графики: учебное пособие  / Г. Х. Гумерова ; Казанский нац. исслед. технологический ун-т. – Казань : Изд-во КНИТУ, 2013. – 86 c.


Яровий А.А. Аналіз методів і моделей цифрової корекції та підвищення якості растрових зображень у сфері рентгенографії / Яровий А.А., Пасічник Д.Г. : Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2016. – №3(56). – С. 136-142.


Яровий А.А. Проектування системи цифрової корекції та підвищення якості растрових зображень у сфері рентгенографії / Яровий А.А., Арсенюк І.Р., Пасічник Д.Г. Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія. – 2017.- Том 1, № 38. – С. 72 -77. 


Повний текст: PDF