КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2018)

Розмір шрифта: 
ЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ СИСТЕМИ ТЕПЛОХОЛО-ДОПОСТАЧАННЯ ЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ З ВБУДОВАНИМИ ТОРГОВЕЛЬНИМИ ПРИМІЩЕННЯМИ
Анастасія Олександрівна Гаїна, Наталія Дмитрівна Степанова

Остання редакція: 2018-01-22

Анотація


Проведено оцінку ефективності роботи комбінованих систем з різними джерелами енергії шляхом визначення експлуатаційних затрат, складу потужностей енергетичного устаткування за рахунок цього набули подальшого розвитку комбіновані системи теплохолодопостачання. Доведено ефективність впровадження теплохолодильних машин типу повітря–вода (ТХМ) у комплексну систему теплохолодопостачання. Показано, що застосування ТХМ призводить до зменшення споживання викопних енергоресурсів системою теплохолодопостачання (на 35 %) та зменшення викидів шкідливих речовин у навколишнє середовище ( NOx – на 18,8 %) у порівнянні із роздільною системою теплохолодопостачання.

Ключові слова


теплохолодильна машина; енергетична ефективність; система теплохолодопостачання; шкідливі викиди в навколишнє середовище

Посилання


Степанова Н. Д. Комбінована система теплопостачання житлового будинку на базі котельні на газоподібному паливі. /Н. Д. Степанова, П. І. Муслімов А. О. Гаїна // Матеріали міжнародної науково-технічної конференції "Іноваційні технології в будівництві".­ Вінниця , 2016 .­[Електронний ресурс] / ­Режим доступу до ресурсу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/itb/itb2016/paper/viewFile/1655/1347 .


Степанова Н. Д. Енергетична ефективність системи теплохолодопостачання житлової будівлі. /Н. Д. Степанова, А. О. Гаїна // Матеріали міжнародної науково-технічної конференції "Енергоефективність в галузях економіки України".­ Вінниця , 2017 .­[Електронний ресурс] / ­Режим доступу до ресурсу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/itb/egeu2017/paper/viewFile/3382/2839 .


Степанова Н. Д. Система холодопостачання житлової будівлі з вбудованими торговельно-офісними приміщеннями. /Н. Д. Степанова, А. О. Гаїна // Науково-технічна конференція факультету будівництва, теплоенергетики та газопостачання, 2017 .­[Електронний ресурс] / ­Режим доступу до ресурсу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2017/paper/view/3029/2251 .


Степанова Н. Д. Енергетична та економічна ефективність джерела теплопостачання будинку з вбудовано-прибудованним торговим комплексом. /Н. Д. Степанова, А. О. Гаїна // Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Молодь в технічних науках: дослідження, проблеми, перспективи», 2016 .­[Електронний ресурс] / ­Режим доступу до ресурсу: http://conf.inmad.vntu.edu.ua/fm/files/administrator_materials_1460530271.doc .


Степанова Н. Д. Комплексне використанням  джерел теплоти з геліоколекторами /Н. Д. Степанова, А. О. Гаїна // Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Молодь в технічних науках: дослідження, проблеми, перспективи», 2015 .­[Електронний ресурс] / ­Режим доступу до ресурсу: http://conf.inmad.vntu.edu.ua/fm/files/administrator_materials_1429613567.doc .


Повний текст: PDF