КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2018)

Розмір шрифта: 
ДО ПИТАННЯ ДІАГНОСТУВАННЯ РОТОРА ПРАЦЮЮЧОГО ГІДРОГЕНЕРАТОРА ТЕПЛОВІЗІЙНИМИ МЕТОДАМИ
Володимир Грабко, Африкана Кітамбала

Остання редакція: 2018-05-08

Анотація


Запропонована математична модель та технічна реалізація засобів тепловізійного діагностування обмотки ротора працюючого гідрогенератора з визначенням найвищої температури обмотки ротора та визначенням розміру локальної області підвищеної температури від заданого порогу температури.

TO THE ISSUE OF DIAGNOSING ROTOR OF FUNCTIONING HYDRAULIC TURBINE GENERATOR USING THERMAL IMAGE METHODS

There had been suggested the mathematical model together with technical realization of means for thermal-imaging diagnosing of rotor winding in the functioning hydraulic turbine generator able to measure the highest temperature in rotor winding and determine the size of local region of the increased temperature from the set temperature threshold.


Ключові слова


ротор гідрогенератора; діагностування; тепловізійне вимірювання температури; пристрій

Посилання


Грабко В.В. Методи і засоби для дослідження об’єктів, що обертаються, за тепловими полями: монографія / В.В. Грабко, В.В. Грабко – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. – 155 с.

 

Пат. 90253 Україна, МПК G 01 K 13 / 08. Пристрій для безконтактного вимірювання температури ротора гідрогенератора / Грабко В.В., Грабко В.В., Бомбик В.С., Варавва М.О.; Заявник та патентоутримувач Вінницький національний університет. – № u201306209; Заявл. 20.05.2013; Опубл. 26.05.2014; Бюл. №10. – 7 с.

 

Пат. 66866 Україна, МПК G 01 K 13 / 08. Пристрій для безконтактного вимірювання температури ротора гідрогенератора / Грабко В.В., Кухарчук В.В., Грабко В.В.; Заявник та патентоутримувач Вінницький національний технічний університет. – № u201107102; Заявл. 06.06.2011; Опубл. 25.01.2012; Бюл. №2. – 5 с.


Повний текст: PDF