КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2018)

Розмір шрифта: 
ВИБІР ТА ОБҐРУНТУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ СИСТЕМИ МІКРОКЛІМАТУ ДЛЯ ДОВГОТРИВАЛОГО ЗБЕРІГАННЯ БІОЛОГІЧНО АКТИВНОЇ ПРОДУКЦІЇ В СХОВИЩАХ
Богдан Олександрович Черановський

Остання редакція: 2018-01-04

Анотація


Розглянуто основні показники які впливають на довготривале зберігання біологічно активної продукції в сховищах, а також на вибір раціональних параметрів системи мікроклімату.


Ключові слова


мікроклімат, біологічно активна продукція, сховища, довготривале зберігання.

Посилання


1.Черановський Б.О. Вибір та обґрунтування раціональних параметрів системи мікроклімату для довготривалого зберігання біологічно активної продукції в сховищах / Черановський Б.О/ Матеріали конференції «Енергоефективність в галузях економіки України» / ВНТУ. –Вінниця, 2017 р. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/itb/egeu2017/paper/viewFile/3322/2815   

2. Кузнецов Є.П  Термодинамічне обґрунтування режимів роботи системи забезпечення мікроклімату сховищ біологічно активної продукції: дис.канд. техн.наук:05.23.03 / Кузнецов Є.П – Тольятті, 2016. – 154 с, - Бібліогр.: с  127 – 140.

3. Широков, Є.П. Біологічні особливості  капусти як основа розробки нової технології її зберігання із застосуванням активного вентилювання: автореф. дис.. - М.,1971.- 39 с.

4. Бодров, В.І. Мікроклімат промислових сільськогосподарських будівель і споруд / В.І. Бодров, М.В. Бодров, Е.Г. Іоничев, М.Н. Кучеренко. – Н. Новгород; ННГАСУ, 2008. – 623


Повний текст: PDF