КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, Інноваційні технології в будівництві-2016

Розмір шрифта: 
ОПТИМАЛЬНІ УМОВИ РОБОТИ ТЕПЛОНАСОСНИХ СИС- ТЕМ ОПАЛЕННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ АКУМУЛЬОВАНОЇ ТЕПЛОТИ ГРУНТУ
Михайло Костянтинович Безродний, Наталя Олександрівна Притула, Марія Олександрівна Гобовa

Остання редакція: 2016-10-19

Анотація


Викладена методика визначення оптимальних умов роботи вертикального ґрунтового теплообмінника для
теплонасосної системи низькотемпературного водяного опалення, що забезпечують мінімум енергетичних
затрат на вироблення теплоти. Визначено, що при застосуванні вертикальних зондів для теплонасосної сис-
теми теплопостачання існує оптимальна швидкість теплоносія, якій відповідають мінімальні сумарні затра-
ти електроенергії на систему опалення в цілому. Отримано співвідношення між характеристиками вертика-
льного ґрунтового теплообмінника (глибина свердловини, інтенсивність відбору теплоти від ґрунту, діаметр
труби, швидкість руху теплоносія) в оптимальних умовах його роботи.


Ключові слова


тепловий насос, вертикальний ґрунтовий теплообмінник, низькотемпературна система опа- лення, мінімальні питомі затрати зовнішньої енергії

Повний текст: PDF