КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, Енергоефективність в галузях економіки України-2017

Розмір шрифта: 
Оптимізація проектних рішень пальових фундаментів з урахуванням впливу палі і роботи низького ростверку на їх несучу здатність
Ірина Петрівна Машницька

Остання редакція: 2017-10-23

Анотація


Анотація
В роботі розглянуто фактори, що впливають на несучу здатність пальового фундаменту і запропоновано критерії для оптимізації проектних рішень пальових фундаментів.
Ключові слова : пальовий фундамент, низький ростверк, оптимізація, параметри, навантаження, проектне рішення, плитний фундамент.
Abstract
The paper considers optimization of calculations of pile foundations taking into account the work of low rafters.
Keywords : pile foundation, low piston, optimization, parameters, load, design solution, slab foundation.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Взаємодія пальових фундаментів з грунтовою основою: автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.02 / Мелашенко Юрій Борисович ; ДП "Держ. НДІ буд. конструкцій"(ДП НДІБК). - К., 2009. - 20 с. 2. Знаменський В.В., Рузаєв A.M., Полинков І.Н. Взаємодія низького ростверка з палями. Вісник МДБУ. -2008 -№2.- с.48-50.
3. Глухов В.С.,. Хрянина О.В,. Глухова М.В. Пальово-плитні фундаменти на комбінованій основі. Вісник ПНІПУ. -2014 -№2.- с.229-237. 4.Кравченко П.О. Розподіл навантажень у пальово-плитних і підсилених палями фундаментах. Техніка і технології.-2012.-№3.- с.132-137. 5. Рузуєв А. М. Оптимізація проектних рішень пальових фундаментів з уразуванням взаємного впливу паль і роботи низького ростверку на їх несучу здатність : дис…. канд. техн. наук.: 05.23.02 / НАН Росії. — К., 2010. — 115-120с.


Повний текст: PDF