КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, Енергоефективність в галузях економіки України-2017

Розмір шрифта: 
УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ ІМПУЛЬСНОГО НАСИЧЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИМИ РІДИНАМИ ОРГАНІЧНИХ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА ВИРОБІВ
Іван Васильович Коц, Олег Олегович Горюн

Остання редакція: 2017-10-12

Анотація


Аннотація

В даній доповіді розглядаються способи підвищення ефективності імпульсного насичення спеціальними рідинами органічних будівельних матеріалів та виробів за допомогою сучасних високоефективних апаратів. Проведено аналіз відомих принципових і конструктивних схем устаткування, визначено особливості та ефективність їх  роботи. Обґрунтовано доцільність застосування запропонованого устаткування з гідроімпульсним приводом у виробничих умовах.

Ключові слова: насичення органічних будівельних матеріалів і виробів; гідроімпульсне устаткування; спеціальні просочувальні речовини.

       Abstract

       In this report, we consider ways to increase the impulse saturation efficiency of special fluids of organic building materials and products with the help of modern high-performance devices. The analysis of known basic and structural schemes of equipment was carried out, features and efficiency of their work were determined. The expediency of the proposed equipment with a hydroimpulse drive in the production conditions is substantiated.

      Key words: saturation of organic building materials and products; hydroimpulse equipment; special impregnating agents.


Ключові слова


насичення органічних будівельних матеріалів і виробів; гідроімпульсне устаткування; спеціальні просочувальні речовини

Повний текст: PDF