КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, Сутність та перспективи впровадження електронної демократії в Україні (2016)

Розмір шрифта: 
ВПРОВАДЖЕННЯ МЕТОДІВ ЕЛЕКТРОННОЇ ДЕМОКРАТІЇ В УКРАЇНІ
Михайло Юрійович Дзюбко

Остання редакція: 2016-11-25

Анотація


Актуальність теми полягає в тому, що важливим завданням України на шляху до європейського співтовариства - розбудова інформаційного суспільства. Одним із пріоритетних етапів його розвитку є інформатизація органів державної влади. Це сприятиме її прозорості та відкритості, позитивно вплине на ефективність роботи державних структур, модернізує державне управління загалом.

Ключові слова


інформаційне суспільство, електронна демократія, електронний уряд, віртуальна демократія

Посилання


1. Мещеряков В. Електронна демократія [Електронний ресурс] / В. Мещеряков. – Режим доступу : http://kds.org.ua/blog/elektronna-demokratiya

2. Сало І. Розвиток електронної демократії в Україні [Електронний ресурс] / І.Сало. – Режим доступу : http://old.niss.gov.ua/Monitor/January2010/01.htm

3. Почепцов Г. Г. Інформаційна політика [Текст] / Г. Г.Почепцов, С. А. Чукут. – К. : Знання, 2006. – С.497 – 512.

4. Джинчарадзе Н. Г. Розвиток електронної демократії в Україні [Текст] / Н. Г.Джинчарадзе // Аналітика і влада: журн. експерт.-аналіт. матеріалів і наук. пр. – 2012. – № 6. – С. 170-177

5. Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 травня 2013 р. № 386-р. [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. Офіційний веб-сайт // Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/386-2013- %D1%80.


Повний текст: PDF