КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, Сутність та перспективи впровадження електронної демократії в Україні (2016)

Розмір шрифта: 
РИЗИКИ ІМІТАЦІЇ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ДЕМОКРАТІЇ В УКРАЇНИ 2014-2016 РР.
Василь Васильович Гулай

Остання редакція: 2016-11-23

Анотація


В роботі аналізуються основні напрямки впровадження інститутів е-демократії в Україні після перемоги Революції гідності. Окремо акцентується на мімікрійно-імітаційному векторі трансформації кланово- олігархічної політичної системи після падіння недемократичного політичного режиму В. Януковича в 2014 році. Основна увага звертається на характер й масштаби ризиків імітації впровадження інституційно- процедурних інструментів е-демократії на сучасному етапі з боку правлячого політичного класу нашої країни.

Ключові слова


Україна, Е-демократія, ризики імітації, політичний клас

Посилання


1. Василевич Ю. В. Досягнення та перспективи використання інформаційно-комунікаційних технологій у сфері політики: електронна демократія [Електронний ресурс] / Ю. В. Василевич. – Режим доступу: https:// lib.chdu.edu.ua/pdf/naukpraci/politics/2012/197-185-6.pdf

2. Гулай В. Візит віце-президента США Джо Байдена 7-8 грудня 2015 р. та перспективи боротьби з корупцією й модернізації України: реалії та імітації наступних 100 днів [Текст] / В. Гулай // Чверть століття українсько-американської дружби: досвід гідний майбутнього: зб. матеріалів ІІІ американознавчої мультидисциплінарної конференції ( Львів, 12-13.04. 2016) / упоряд. Калитчак Р. Г., Зазуляк З. М. – Львів : ПАІС, 2016. – С. 224-229.

3. Гулай В. В. Інституційно-процедурні форми політичного конформізму в Донецькій та Луганській областях в умовах політичної конʼюнктури 2015 р. [Текст] / В. В. Гулай // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методика викладання політичних дисциплін . – Вип. 19: збірник наукових праць. – К. : Вид- во НПУ імені М. М. Драгоманова, 2016. – С. 95-103.

4. Громадський проект [Електронний ресурс]. - Режим доступу : https://lviv.pb.org.ua/news

5. Електронна демократія. Біла книга державної політики / під. ред. С. Панцира [Електронний ресурс]р - Режим доступу: dialog.lviv.ua/wp-content/.../Elektronna-demokratiya.pdf

6. Доскіч Л. Електронні петиції як інструментарій політично-комунікативних технологій між інституційної взаємодії / Л. Доскіч // Україна в процесах глобального інформаційного обміну: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Львів – 26-27 травня 2016 р.) / вступне слово – С. Павлюк, від. ред. – В. Гулай. – Львів, 2016 . – С. 53-55.

7. Електронна демократія: сподівання та проблеми [Текст] / Джоан Кедді, Крістіан Вергез [та ін.]; [пер. з англ. С. Соколик, О. Оржель, К. Гомма]. – К. : Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, 2009. – 164 с.

8. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про звернення громадян» щодо електронного звернення та електронної петиції (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 35, ст.341) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/577-19.

9. Осадчук К.О. Електронна демократія як підстава та напрям трансформації взаємовідносин між сучасною державою та суспільством [Електронний ресурс] / К. О. Осадчук. – Режим доступу: https:// lsej.org.ua/3_2015/8.pdf

10.Панцир С. Е-демократія в Україні: рекомендації щодо впровадження політики та забезпечення її результативності[Електронний ресурс] / С. Панцир, А. Когут. – Режим доступу: https:// euinfocenter.rada.gov.ua/uploads/documents/28784.pdf Гулай Василь Васильович - д-р політичних нау


Повний текст: PDF