КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, Сутність та перспективи впровадження електронної демократії в Україні (2016)

Розмір шрифта: 
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ
Вадим Аркадійович Підлубний, Валерій Олександрович Корнієнко

Остання редакція: 2016-11-21

Анотація


Розглянуто сутність та зміст поняття “електронний уряд”. Окреслено проблеми та перспективи
впровадження системи електронного урядування як способу організації державної влади за допомогою систем
локальних інформаційних мереж та сегментів глобальної інформаційної мережі. Визначено переваги та
недоліки даної системи що мають бути враховані в процесі переходу від традиційного управління до
електронного урядування


Ключові слова


електронне урядування, публічне адміністрування, органи влади, адміністративні послуги, інтернет-технології

Посилання


1. Голобуцький О. П. Електронний уряд. / О. П. Голобуцький, О. Б. Шевчук. – К. : Атлант UMS,
2002. – 173 с.


2. Електронне урядування в Україні: аналіз та рекомендації. Результати дослідження /
О. А. Баранов, І. Б. Жиляєв, М. С. Демкова, І. Г. Малюкова ; за ред. І. Г. Малюкової. – К. : ТОВ
“Поліграфі-Плюс”, 2007. – 254 с.


3. Демкова М. Електронне урядування – запорука прозорості та ефективності влади / М. Демкова //
Юридичний журнал. – 2007. – № 3 (57). – С. 124–126.


4. Дубов Д. В. Інформаційна безпека в умовах впровадження електронного урядування / Д. В.
Дубов// Вісник книжкової палати. – 2006. – № 7. – C. 34–38.


5. Дубов Д. В. Основи електронного урядування : навч. посіб. / Д. В. Дубов, С. В. Дубова. – К. :
Центр навчальної літератури, 2006. – 176 с.


6. Закон України “Про доступ до публічної інформації” // ВВР України. – 2011. – № 32. – С. 314.


Повний текст: PDF