КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, Сутність та перспективи впровадження електронної демократії в Україні (2016)

Розмір шрифта: 
ЕЛЕКТРОННЕ ГОЛОСУВАННЯ: ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ
Микола Михайович Кравчук, Євген Володимирович Лівкутний

Остання редакція: 2016-11-20

Анотація


Розглянуто сутність електронного голосування як складової е-демократії. На основі світового досвіду виокремлено як переваги, так і недоліки запровадження системи е-виборів. Визначено перспективи впровадження і розвитку електронного голосування в Україні

Ключові слова


е-демократія, голосування, Україна, вибори

Посилання


1. Денисюк С. Г. Електоральна реакція як показник ефективності політичної комунікації / С. Г. Денисюк // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Питання політології. — Харків, 2012. — Вип. 20 (№ 1007). — С. 104–109.

2. Денисюк С. Г. Інтернет як інструмент ефективності політичної комунікації / С. Г. Денисюк // Політологічний вісник : збірник наукових праць. — К. : ІНТАС, 2012. — Вип. 62. — C. 183–190.

3. Ключковський Ю. Стабілізація виборчого законодавства – одне з основних завдань сучасного розвитку України / Ю. Ключковський // Вісник Центральної виборчої комісії. – 2008. – № 3(13). – С. 19-23. 4. Готун A. Використання нових інформаційних технологій у виборчому процесі: світовий досвід і практика застосування в Україні / A. Готун // Вісник Київського НУ ім. Шевченка. Філософія і політологія. – 2008. – C. 89-90.

4. Дубас О. П. Електронна демократія: сутність і перспективи розвитку в Україні / О. П. Дубас // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв: Щоквартальний науковий журнал / Мовокультури і туризму України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – К. : Міленіум, 2011. – № 1. – 2011. – С.187-190.


Повний текст: PDF