КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, Сутність та перспективи впровадження електронної демократії в Україні (2016)

Розмір шрифта: 
ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ДЕМОКРАТІЇ У ВІННИЦІ
Вікторія Ігорівна Петрик

Остання редакція: 2016-11-15

Анотація


Розглянуто нове явище у житті сучасного суспільства – електронну демократію, яка стала можливою завдяки використанню інформаційно-комунікаційних технологій та інформаційної інфраструктури з метою посилення демократичних інститутів, участі громадян у суспільній і політичній діяльності.

Ключові слова


демократія, електронна демократія, електронне урядування, онлайн-послуги, взаємодія влади і громадян

Посилання


1. Панцир С. І. Е-демократія в Україні : рекомендації щодо впровадження політики та забезпечення її результативності [Електронний ресурс] / Сергій Панцир, Андрій Когут. – Київ : Європейський інформаційно-дослідницький центр, 2015р. – 24 c. - Режим доступу: - http://euinfocenter.rada.gov.ua/uploads/documents/28784.pd

2. Лопушинський А. І. Електронна демократія та електронне урядування: досвід США для України [Електронний ресурс] / А. І. Лопушинський. // Електронна демократія - 2011. - № 2. - Режим доступу: - http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/putp/2011-2/doc/2/03.pdf

3. Грицяк Н. В. Електронна демократія як механізм політичної взаємодії : навч.-метод. рек. / Н. В. Грицяк, С. Г. Соловйов. – К. : НАДУ, 2013. – 44 с. - Режим доступу: - http://www.academy.gov.ua/%5CNMKD%5Clibrary_nadu%5CMonografiy%5Cc25fded6-553e- 4264-8a5e-3a14cea16bfc.pdf

4. Мищишин В. І. Аналіз особливостей побудови систем електронного урядування в Україні / В. І. Мищишин, П. І. Жежнич // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". - 2011. - № 699. - С. 164- 174. – Режим доступу: - http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/natural/Vnulp/ISM/2011_699/17.pdf

5. Слободянюк А. В. Роль громадської думки у процесі демократизації влади (історико- соціологічний аспект) [Текст] / А. В. Слободянюк // Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. Серія "Соціологія. Психологія. Педагогіка". — Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2001. — Вип. 10. — С. 17-20.

6. Слободянюк А. В. Еволюція концептуальних уявлень про владу в історико-соціологічному процесі [Текст] : автореф. дис. ... кандидата соціологічних наук : 22.00.01 / Анатолій Володимирович Слободянюк ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – 12 с.

7. Слободянюк А. В. Соціальні норми та цінності як невід'ємні характеристики категорії влади [Текст] / А. В. Слободянюк // Вісник Київськ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Серія "Соціологія. Психологія. Педагогіка". - Вип. 9. - Київ, 2000. - С. 5-7.


Повний текст: PDF