КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, Сутність та перспективи впровадження електронної демократії в Україні (2016)

Розмір шрифта: 
УЧАСТЬ ГРОМАДЯН ЯК НЕОБХІДНА УМОВА Е- ВРЯДУВАННЯ
Анатолій Володимирович Слободянюк

Остання редакція: 2016-11-15

Анотація


У даній статті показано значення участі громадян в процесі впровадження е-врядування. Зроблений акцент на нерівності доступу громадян до використання мережі інтернет, проаналізовано ставлення дорослого населення України е-врядування

Ключові слова


інтернет ресурс, е-демократія, українське суспільство

Посилання


1. Слободянюк А. В. Роль громадської думки у процесі демократизації влади (історико-соціологічний аспект) [Текст] / А. В. Слободянюк // Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. Серія "Соціологія. Психологія. Педагогіка". — Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2001. — Вип. 10. — С. 17-20.

2. Слободянюк А. В. Еволюція концептуальних уявлень про владу в історико-соціологічному процесі [Текст] : автореф. дис. ... кандидата соціологічних наук : 22.00.01 / Анатолій Володимирович Слободянюк ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – 12 с.

3. Слободянюк А. В. Соціальні норми та цінності як невід'ємні характеристики категорії влади [Текст] / А. В. Слободянюк // Вісник Київськ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Серія "Соціологія. Психологія. Педагогіка". - Вип. 9. - Київ, 2000. - С. 5-7.

4. UN E-Government Survey 2016 [Електронний ресурс] - Режим доступу: https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-Survey-2016

5. Матеуш Бялас. E-держава чи e-суспільство? Де ми найбільше відстаємо від Європи [Електронний ресурс] // Європейська правда. - Режим доступу: https://www.eurointegration.com.ua/experts/2016/09/20/7054605/view_print/

6. Consumer Barometer with Google [Електронний ресурс] - Режим доступу: https://www.consumerbarometer.com/en/trending/?countryCode=UA&category=TRN-NOFILTER-ALL

7. Державна служба статистики [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

8. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=150&language=uk

9. Державне агентство з питань електронного урядування України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://dknii.gov.ua/content/derzhavnym-agentstvom-z-pytan-elektronnogo-uryaduvannyaukrayiny-rozrobleno-propozyciyi


Повний текст: PDF