КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, Сутність та перспективи впровадження електронної демократії в Україні (2016)

Розмір шрифта: 
ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОНОї ДЕМОКРАТІї В УКРАїНІ
Руслан Ігорович Білий, Михало Ігорович Паламарчук

Остання редакція: 2016-11-15

Анотація


Метою даної статті є визначення основних проблем при впровадженні електронного урядування в Україні та окреслення можливих способів їх подолання.


Ключові слова


Електронна демократія, інформаційно-комунікаційні технології, електронний уряд, інформаційне суспільство.

Посилання


Про Національну програму інформатизації : Закон України від 4.02.1998. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/74/98-%D0%B2%D1%80.— Назва з екрана.

Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні : Розпорядження Кабінету міністрів України від 13.12.2010. [Електронний ресурс].— Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2250-2010-%D1%80.— Назва з екрана.

Абраменко Ю. Ю. Зарубіжний досвід е-урядування та проблеми його імплементації в Україні [Електронний ресурс] / Ю. Ю. Абраменко, І.А. Чикаренко // Публічне адміністрування: теорія та практика: електронний збірник наукових праць.— Вип. 2(2).— 2009.— Режим доступу: http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2009-02/09ayypiu.pdf. — Назва з екрана.

Довідник Е-урядування для місцевих органів влади України [Текст]: практичні вказівки і кращі практики місцевого Е-врядування / Х. Асток, Л. Хянні, Є. Крєнєва, та [ін.]. — К. Академія електронного управління, 2014. – 66 с.

 


Повний текст: PDF