КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, Сутність та перспективи впровадження електронної демократії в Україні (2016)

Розмір шрифта: 
ЕЛЕКТРОННА ДЕМОКРАТІЯ: ДОСВІД ЕСТОНІЇ
Віктор Васильович Кавка

Остання редакція: 2016-11-14

Анотація


Розглядається новий тренд у житті сучасного суспільства – електронна демократія, яка наразі стає одним із визначальних чинників його відкритості та транспарентності. Проаналізовано досвід Естонії щодо запровадження електронної демократії у різних сферах суспільного життя: політичній, економічній, соціальній і можливість його застосування в Україні.

Ключові слова


електронна демократія , електронне голосування, інтернет, комунікація, громадянське суспільство

Посилання


1. A Typology of Electronic Democracy. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.martin-hagen.net/pub/typology. — Назва з екрана.


2. Електронна демократія [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Грицяк, С. Г. Соловйов; за заг. ред. д-ра наук з держ. упр., проф. Н. В. Грицяк. —К. : НАДУ, 2015 — 66 с.


3. Кохалик Х. М. Світовий досвід впровадження електронної демократії: проблеми та досягнення [Текст] / Х. М. Кохалик // Ефективність державного управління. — 2015. — Вип. 42. — С. 169–174.


Повний текст: PDF