КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, Сутність та перспективи впровадження електронної демократії в Україні (2016)

Розмір шрифта: 
ПОЛІТИЧНІ ВИКЛИКИ ЦИФРОВОЇ ДОБИ: АКТУАЛЬНІ ДИСКУСІЇ ТА УКРАЇНСЬКІ ВИМІРИ
Ольга Ярославівна Волянюк

Остання редакція: 2016-11-14

Анотація


Розглянуто теоретичні дослідження та дискусії щодо актуальних політичних викликів цифрової доби. Обґрунтовано значення розвитку таких напрямків як соціально-політичні комунікації, студії політики та культури пам'яті, мистецтво управляти змінами, кризовий менеджмент

Ключові слова


виклики, цифрова доба, політика, культура, освіта

Посилання


1. Тойнбі А. Дослідження історії [Текст] Том 1. / Пер. з англ. В. Шовкуна.  К.: Основи, 1995.  614 с.; Тойнбі А. Дослідження історії [Текст] Том 2. / Пер. з англ. В. Митрофанова, П. Таращука.  К.: Основи, 1995.  406 с.


2. The Challenge of Politics: An Introduction to Political Science (5th Edition) [Text] / Neal Riemer (Editor), Joseph Romance (Editor), Douglas W. Simon.  CQ Press, 2016.  466 p.


3. Політичні аспекти кризи на Донбасі: діагностика стану та напрями врегулювання [Текст] Аналітична доповідь / Ред. кол. Рафальський О.О. (голова), Котигоренко В.О., Панчук М.І. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2015. – 268 с.

4. Донбас у системі інформаційної безпеки держави: регіональні особливості, зовнішні виклики, інструменти боротьби з антиукраїнською пропагандою [Текст] / Аналітична доповідь. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2016. – 196 с.


5. Інформаційні виклики гібридної війни: контент, канали, механізми протидії [Текст] : аналіт. доп. / за заг. ред. А. Баровської – К.: НІСД, 2016. – 109 с.

6. Політико-правові механізми формування національної ідентичності населення Донбасу: Наукова записка [Текст] / Кресіна І.О. (керівник авт. кол.), Шемшученко Ю.С., Горбатенко В.П., Лойко Л.І., Кресін О.В., Стойко О.М. – К.: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2015. – 116 с.


7. Countries Need Smart Policies to Benefit from Technology's Full Potential (6.10.2016 г.) [Internet Resource] / The International Monetary Fund (IMF).  Mode to access: http://www.imf.org/ru/News/Articles/2016/10/06/AM16-NA100616-Countries-Need-Smart-Policies-to-Benefit-from-Technologys-Full-Potential


8. Україна може отримати додаткові 4-6 млрд євро на рік до ВВП на кожні 10% нових споживачів, підключених до широкосмугового доступу до Інтернет,  Степан Кубів [Електронний ресурс] / Урядовий портал. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249412803&cat_id=244276429


Повний текст: PDF