КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, Сутність та перспективи впровадження електронної демократії в Україні (2016)

Розмір шрифта: 
ЕЛЕКТРОННА ДЕМОКРАТІЯ: ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА ПРАКТИЧНІ РЕАЛІЇ
Віталій Миколайович Шляхов

Остання редакція: 2016-11-17

Анотація


Показано, що електронна демократія стала можливою завдяки використанню інформаційно-комунікаційних технологій з метою посилення демократичних інститутів, участі громадян у політичній діяльності. Визначаються перспективи розвитку електронної демократії в Україні.


Ключові слова


Інтернет, електронна демократія, мобільна демократія, громадянське суспільство.

Посилання


1. Дрожжинов В. И. Электронная демократия и поддерживающие ее технологии [Текст] / В. И. Дрожжинов, А. А. Штрик // Технологии информационного общества – Интернет и современное общество: труды VI Всероссийской объединенной конференции. Санкт-Петербург, 3–6 ноября 2003 г. — СПб. : Изд-во филологического ф-та СПбГУ, 2003. — С. 101-110.

2. Мазурок Ю. О. Концепції електронної демократії в зарубіжній політичній думці [Текст] / Ю. О. Мазурок // Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах «Грані». — 2011. — № 1 (75). — С. 160–164.

 3. Дубас О. П. Електронна демократія: сутність і перспективи розвитку в Україні [Електронний ресурс] / О. П. Дубас. —Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Vdakk/2011_1/43.pdf . — Назва з екрана.

4. Міносян А.С., Чорна Н.В., Коршунова І.П. Електронна демократія в сучасному світі: досягнення та проблеми [Електронний ресурс] / А. С. Міносян, Н. В. Чорна, І. П. Коршенова. — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Vdnuet/gum/2011_2/Minosan.pdf. — Назва з екрана.

5. Вершинин М. С. Политическая коммуникация в информационном обществе: перспективные направления исследований [Электронный ресурс] / М. С. Вершинин. — Режим доступа: http://www.russcomm.ru/rca_biblio/v/vershinin02.shtm. — Назва з екрана.

6. Корнієнко В. О. Лобіювання як процес і чинник політичної комунікації [Текст] / В. О. Корнієнко, С. П. Годний // Innovative solutions in modern science. — Dubai, 2016. — № 7(7). — C. 21-31.

7. Корнієнко В. О. Лобіювання як форма політичного діалогу в українському суспільстві [Текст] / В. О. Корнієнко, С. П. Годний // Innovative solutions in modern science. — Dubai, 2016. — № 5(5). — C. 39-46.

 


Повний текст: PDF