КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, Сутність та перспективи впровадження електронної демократії в Україні (2016)

Розмір шрифта: 
ЕЛЕКТРОННА ДЕМОКРАТІЯ: ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ
Світлана Георгіївна Денисюк

Остання редакція: 2016-11-13

Анотація


Проаналізовано можливості електронної демократії щодо активізації політичної поведінки громадян. Акцентовано увагу на тому, що особливості політичної культури, фрагментація інтересів і цінностей обумовлюють міру залученості людини до політичного процесу і використання ресурсів е-демократії.

Ключові слова


електронна демократія, політичні цінності, політична культура, політична поведінка

Посилання


1. Корнієнко В. О. Політична соціалізація студіюючої молоді [Електронний ресурс] / В. О. Корнієнко // Гуманізм та освіта : міжнародна науково-практична конференція. – Вінниця, 2008. – Режим доступу : conf.vntu.edu.ua/humed/2008/txt/kornienko.php.

2. Вершинин М. С. Электронная демократия: российские перспективы / М. С. Вершинин // Информационное общество. – 2002. – Вып. 1. – С. 17-18.

3. Базиленко А. 90 % українських користувачів інтернету активно користуються принаймні однією соціальною мережею [Електронний ресурс] / А. Базиленко // Watcher. - 10 Червня 2016. Режим доступу : http://watcher.com.ua/2016/06/10/90-ukrayinskyh-korystuvachiv-internetu-aktyvno-korystuyutsya-prynaymniodniyeyu-sotsialnoyu-merezheyu.

4. Корнієнко В. О. Особливості, значення та умови реалізації діалогу в просторі політичних відносин / Корнієнко В. О., Денисюк А. В. // Гілея: збірник наукових праць / гол. ред. В. М. Вашкевич. - К. : ВІРУАН, 2015. - Вип. 100. - С. 241-244.

5. Денисюк С. Г. Політико-комунікаційна роль Інтернет-технологій в системі «управлінська еліта– громадяни» / С. Г. Денисюк // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Питання політології. – Харків, 2012. – Вип. 21 (1013). – C. 54–59.

6. Hill, Kevin A. and Hughes, John E. Cyberpolitics: Citizen Activism in the Age of the Internet / Kevin A. and Hughes Hill, E. John. – Oxford, UK: Rowman and Littlefield Publishers Inc., 1998. – P. 157.

7. Bimber, Bruce The Internet and Political Transformation: Populism, Community, and Accelerated Pluralism / Bruce Bimber. – In: Polity, 1998. – P. 133-160.


Повний текст: PDF