КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, Сутність та перспективи впровадження електронної демократії в Україні (2016)

Розмір шрифта: 
Е-ДЕМОКРАТІЯ ЯК ІННОВАЦІЙНА ФОРМА НАРОДОВЛАДДЯ
Валерій Олександрович Корнієнко

Остання редакція: 2016-11-13

Анотація


Стаття присвячена проблемі становлення та розвитку різних форм демократичного устрою в контексті нових інформаційних викликів. Показано, що моделі демократичного устрою кожної країни своєрідні і не зводяться до якогось уніфікованого набору інститутів і правил. Розкривається розуміння електронної демократії, як найбільш ефективного способу розв’язання проблем, які стосуються безлічі людей. Визначено, що е-демократія доповнює традиційні інструменти демократії і є тісно взаємопов’язаною з ними

Ключові слова


політична демократія, електронна демократія, інформаційні технології, інструменти демократії.

Посилання


. Корнієнко В. О. Демократія як ідеал і як реальність [Текст] / В. О. Корнієнко // Дослідження світової політики : збірник наукових праць. — Вип. 10. — Київ, 2000. — С. 23–29. 2. Теория и практика демократии. Избранные тексты [Текст] / под ред. В. Л. Иноземцева, Б. Г. Капустина. — М. : Ладомир, 2006. — 462 с. 3.Diamond L. Is the Third Wave Cher? / L. Diamond // Journal of Democracy 7.3 (1996) 20-37 P. 28. 4. О’Доннелл Г. Делегативная демократия [Текст] / Г. О’Доннелл // Век XX и мир. — М., 1994. — № 7–8. С. 186–198. 5. Воскресенский А. Д. Политические системы и модели демократии на Востоке [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов / А. Д. Воскресенский. — М. : Аспект Пресс, 2007. — 190 c. 6. Пшеворский А. Демократия и рынок. Политические и экономические реформы в Восточной Европе и Латинской Америке [Текст] / А. Пшеворский. — М. : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2000. — 320 с. 7. Мельвиль А. Ю. Демократические транзиты [Текст] / А. Ю. Мельвиль // Политология : Лексикон / Под ред. А.И.Соловьева. М. : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2007. – С.123-134. 8. Грицяк Н. В. Електронна демократія як механізм політичної взаємодії [Текст]: навч.-метод. рек. / Н. В. Грицяк, С. Г. Соловйов. – К. : НАДУ, 2013. – 44 с.

Повний текст: PDF