КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, Сутність та перспективи впровадження електронної демократії в Україні (2016)

Розмір шрифта: 
ЕЛЕКТРОННА ДЕМОКРАТІЯ ЯК ЧИННИК ВІДКРИТОСТІ ДЕРЖАВИ
Олена Вікторівна Новакова

Остання редакція: 2016-11-10

Анотація


У статті розглянуто сутність е-демократії, соціально-правові аспекти її запровадження. Обґрунтовано взаємозв’язок розвитку е-демократії та підвищення відкритості держави, ефективності політичної участі громадян.

Ключові слова


е-демократія, політична участь, відкрита держава, інформаційно-комунікаційні технології.

Посилання


1. Програма розвитку ООН . – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/ 2. UNDP. Good Governance and Sustainable Human Development. - Governance for Sustainable Human Development. AUNDP Policy Document, 2002 . – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: / http: // magnet. undp.org. 3. Концепция свободной прессы: законы о свободе информации. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://iipdigital.usembassy.gov/st/russian/publication/2011/01/20110115161553x0.3823555.html#axzz4PL9zHZwP 4. Новакова О.В., Пашина Н.П. Політичні процеси та політичні відносини – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2016. - 398 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/11639- 4248, с.71-81 5. Сіленко А. „Електронна україна” // Політичний менеджмент. – 2003. - № 3. – С.71-81. 6.Recommendation CM/Rec(2009)1 of the Committee of Ministers to member states on electronic democracy (e-democracy). - [Електронний ресурс] - Режим доступу: https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1410627 7. Електронна демократія. Біла книга державної політики. – Київ: Міжнародний фонд «Відродження», Державне агентство з питань електронного урядування України, 2015. – 43с.

Повний текст: PDF