КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, Сутність та перспективи впровадження електронної демократії в Україні (2016)

Розмір шрифта: 
ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ МЕТОДІВ ЕЛЕКТРОННОЇ ДЕМОКРАТІЇ У ШВЕЦІЇ
Юлія Вікторівна Сіденко

Остання редакція: 2016-11-08

Анотація


Розглянуто основні методи та принципи впровадження засобів електронної демократії на прикладі системи електронного уряду Швеції.

Ключові слова


демократія; електронна демократія; електронний уряд; зарубіжний досвід

Посилання


1. Березин В. М. Массовая коммуникация: сущность, каналы, действия. М.: РИП"холдинг, 2003. – 174С


2. Електронна демократія : навч. посіб. / Н. В. Грицяк, С. Г. Соловйов; за заг. ред. д-ра наук з держ. упр., проф. Н. В. Грицяк. – К. : НАДУ, 2015 – 66 с.


3. Електронна демократія: сподівання та проблеми / Джоан Кедді, Крістіан Вергез [та ін.]; [пер. з англ. С. Соколик, О. Оржель, К. Гомма]. — К.: Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, 2009. — 164 с. — (Бібліотека молодого державного службовця). — Переклад за вид.: OECD Books: Promise and Problems of E-Democracy: Сhallenges of online citizen engagement (OECD, 2004). — ISBN 978-966-8918-22-3


4. Зарубіжний досвід упровадження електронного урядування / авт. кол. : Т. Камінська, А. Камінський, М. Пасічник та ін. ; за заг. ред. д-ра наук з держ. упр., проф. С. А.Чукут. - К., 2008. - 200 с.


Повний текст: PDF