КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, XLV Науково-технічна конференція гуманітарних підрозділів (2016)

Розмір шрифта: 
Психологія менеджменту нововведень
Ірина Ігорівна Околіта

Остання редакція: 2016-02-29

Анотація


Майбутнє  сучасних  підприємств  залежить  від  їх здатності створювати і впроваджувати інновації. Впровадження інновацій пов’язане із здійсненням змін в діяльності підприємства і вимагає організації управління цим процесом. Діяльність  підприємств  та  установ  показує,  що  нововведення,  які  реалізуються,  дуже  часто не сприймаються персоналом, не відбувається активізації творчих здібностей, персонал активно опирається змінам, що проводяться.Робота  з персоналом,  підготовка  його  до  сприйняття  інновацій  є  однією  з  найважливіших умов  як  успішності  їхнього  впровадження,  так  і  термінів  їхнього  освоєння. Стан, що заважає протіканню процесів  адаптації  людини  до  нового  середовища,  пов’язаний  з  ситуацією  та особливостями людини, називають соціально-психологічним бар’єром нововведень. Параметри соціально-психологічного бар’єру змінюються на різних етапах впровадження  інновацій,  залежать  від  типу  організацій,  різні  у  різних  категорій працівників.  Таким  чином,  бар’єр  по  відношенню  до  організаційно-управлінських інновацій необхідно досліджувати у кожному конкретному випадку.

Ключові слова


інноваційна діяльність; інноваційний процес; інновації; психологічний бар’єр; зміни

Повний текст: PDF