КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, XLVII Науково-технічна конференція Головного центру виховної роботи (2018)

Розмір шрифта: 
НЕСТАНДАРТНЕ ФОРМУЛЮВАННЯ ТЕМ ЕСЕЇВ ЯК ЗАСІБ БОРОТЬБИ З ПЛАГІАТОМ В СТУДЕНТСЬКИХ РОБОТАХ
Дмитро Хуанович Штофель

Остання редакція: 2018-03-21

Анотація


В роботі сформульовані вимоги до академічного есею як самостійної роботи студентів з виконання індивідуальних письмових завдань. Показано, що поєднання форми есею з креативним формулюванням тем робіт забезпечує мінімальне використання плагіату, підвищує інтерес студентів до навчальної дисципліни, формує навички наукової аргументації та академічного письма.

 

 

NONSTANDARD FORMULATION OF ESSAY THEMES AS AN ANTI-PLAGIARISM TOOL IN STUDENTS' PAPERS

Abstract. The paper formulates the requirements for an academic essay as an independent work of students for the implementation of individuall writing tasks. It is shown that combining the form of an essay with the creative formulation of works’ themes provides the minimum use of plagiarism, increases the students interest in the discipline, forms the skills of scientific argumentation and academic writing.Ключові слова


індивідуальне завдання; плагіат; есей; вища школа; академічна доброчесність; біофізика; individual task; plagiarism; essay; high school; academic integrity; biophysics

Посилання


  1. Закон України «Про освіту» // Голос України. – 2014. – № 178-179.
  2. Бурний В. Хронічний плагіат в українських ВНЗ [Електронний ресурс] / Влад Бурний // Спільне: журнал соціальної критики. – 21.12.2016. – Режим доступу : https://commons.com.ua/ru/pro-plagiat/
  3. Закон України «Про вищу освіту» // Голос України. – 2014. – № 148.
  4. Шебеліст С. В. Есей [Електронний ресурс] / С. В. Шебеліст // Енциплопедія сучасної України. – 2009. – Режим доступу : http://esu.com.ua/search_articles.php?id=18011
  5. Бабенко С. С. Як написати академічний навчальний текст : короткий довідник [Електронне видання] / С. С. Бабенко. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2016. – 32 с. – Режим доступу : http://www.socd.univ.kiev.ua/sites/default/files/library/elopen/babenko_ac.writing_dovidnyk_2016.pdf
  6. Кисельова В. Простір для академічної творчості, або як написати есе [Електронний ресурс] / Валентина Кисельова // Студвей. – 27.12.2014. – Режим доступу : http://studway.com.ua/pishemo-ese/
  7. Як писати наукове есе? Поради, що збережуть час [Електронний ресурс] /  Untrialser ; відеозапис на порталі YouTube. – 30.11.2013. – Режим доступу : https://youtu.be/Gd_zEsYGjSA
  8. Штофель Д. Х. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни «Основи біофізики та біомеханіки людини» для студентів напряму підготовки «Радіоелектронні апарати» / Д. Х. Штофель. – Вінниця : ВНТУ, 2016. – 20 c.

Повний текст: PDF