КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, XLVII Науково-технічна конференція Головного центру виховної роботи (2018)

Розмір шрифта: 
ОСОБИСТІСНІ ОСОБЛИВОСТІ СТУДЕНТІВ З РІЗНОЮ ЗАДОВОЛЕНІСТЮ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНІСТІ
Ірина Анатоліївна Самолюк, Олена Миколаївна Жагловська

Остання редакція: 2018-03-20

Анотація


У роботі наведено дослідження процесу виявлення детермінантів задоволеності студентів навчальною діяльністю. Показано алгоритм знаходження взаємозв'язку між особистісними особливостями студентів та задоволеністю процесом навчання. Отримані результати проаналізовано та зазначено перспективи подальших досліджень.

 

PERSONAL FEATURES OF STUDENTS WITH DIFFERENT SATISFACTION OF EDUCATIONAL ACTIVITY

Abstracts: In the work showed results of research  the process of identifying the determinants of students ' satisfaction with educational activities. Also showed algorithm of finding the relationship between the personal characteristics of the students and satisfaction with the learning process. The obtained results was analyzed and provided recommendations for further research.


Ключові слова


Дослідження; навчальна діяльність; студенти; освітній процес; research; educational activity; students; educational process.

Повний текст: PDF