КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, XLVII Науково-технічна конференція Головного центру виховної роботи (2018)

Розмір шрифта: 
АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ – ВИКЛИК СУЧАСНІЙ ОСВІТІ
Дмитро Олегович Козін

Остання редакція: 2018-03-12

Анотація


Порушено проблему академічної доброчесності у закладах вищої освіти України. Пояснено необхідність дотримання принципів академічної доброчесності. Акцентовано увагу на ролі й значущості академічної доброчесності у процесі підготовки студентів.


Ключові слова


академічна доброчесність, вища освіта, цінності академічної доброчесності, практика дотримання принципів академічної доброчесності

Посилання


10 ключових навичок до 2020-го [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.eduget.com/news/10_klyuchovix_ navichok_do_2020-go-907.


Закон України «Про освіту» [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

Академічна доброчесність: міфічна концепція чи дієвий концепт [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.saiup.org.ua/novyny/akademichna-dobrochesnist-mifichna-kontseptsiya-chy-diyevyj-kontsept/.


Академічна чесність як основа сталого розвитку університету / Міжнарод. благод. Фонд «Міжнарод. фонд. дослідж. освіт. Політики» ; за заг. ред. Т. В. Фінікова, А. Є. Артюхова – К. ; Таксон, 2016. – 234 с.


Академічна культура українського студентства: основні чинники формування та розвитку [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://fond.sociology.kharkov.ua/index.php/ua/about-ua/21-fond/news-site/main-news/134-akadem-ua


Повний текст: PDF