КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, XLVI Науково-технічна конференція факультету інфокомунікацій, радіоелектроніки та наносистем (2017)

Розмір шрифта: 
ВИКОРИСТАННЯ РЕАКТИВНОГО ОПОРУ ЯК ДОДАТКОВОГО ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ ЕЛЕКТРОМОТОРА
Олена Миколаївна Жагловська, Володимир Валерійович Мартинюк

Остання редакція: 2017-03-21

Анотація


В роботі розглянуто використання енергії електромагнітного поля та метод отримання додаткового джерела енергії електромотора на основі використання реактивного опору


The use of  the electromagnetic  field energy and method of receipt of additional energy of electromotor source are
considered on the basis of the use of reactance 


Ключові слова


реактивний опір; електромагнітне поле; енергія; ККД електромотора; reactance; electromagnetic field; energy; electromotor coefficient of efficiency

Посилання


  1. Данилов И.А., Иванов П.М., Общая электротехника с основами электроники. – М: Высшая школа, 1989.
  2. Осадчук В.С. Реактивні властивості транзисторів і транзисторних схем / Осадчук В.С., Осадчук О.В.  –Вінниця: «Універсум-Вінниця»,  1999. –275с. ISBN 966-7199-67-3. 
  3. Осадчук В.С. Функціональні вузли радіовимірювальних приладів на основі реактивних властивостей транзисторних структур з від’ємним опором / Осадчук В.С., Осадчук О.В., Семенов А.О., Коваль К.О. – Вінниця: ВНТУ, 2011. – 336с. ISBN 978-966-641-405-5.

Повний текст: PDF