КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, XLIX Науково-технічна конференція факультету машинобудування та транспорту (2020)

Розмір шрифта: 
Алгоритм керування адаптивною гідросистемою мобільної робочої машини
Леонід Геннадієвич Козлов, Юрій Анатолієвич Бурєнніков, Володимир Георгієвич Пилявець, Олександр Олександрович Кравчук

Остання редакція: 2020-03-21

Анотація


Представлена адаптивна гідросистема для мобільних машин. Гідросистема забезпечує роботу двох гідродвигунів в регульованих режимах. Розроблено алгоритм керування адаптивною гідросистемою. Алгоритм забезпечує необхідне узгодження роботи гідродвигунівDirectional valve for adaptive hydraulic systems with electro-hydraulic control

Abstract: Adaptive hydraulic system for mobile machines is presented. The hydraulic system provides for the operation of two hydraulic motors in adjustable modes. An algorithm for controlling the adaptive hydraulic system has been developed. The algorithm provides the necessary coordination of hydraulic motors
Ключові слова


адаптивна гідросистема; мобільні машини; гідродвигуни; алгоритм керування; регулювання режимів; adaptive hydraulic system; mobile machines; hydraulic motors; algorithm for controlling; regulation of modes

Посилання


1. Козлов, Л. Г. Наукові основи розробки систем гідроприводів маніпуляторів з адаптивними регуляторами на основі нейромереж для мобільних робочих машин. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук, Національний технічний університет України «Київський національний інститут», Київ, (2015),  420 с.

2. Екскаватор-навантажувач БАМ-214 та модифікації. Інструкція з експлуатації. Київ, 2018 р.

3. Сидоренко В. С. Адаптивный гидропривод с объемным регулированием подачи инструмента технологической машины / В. С. Сидоренко, В. И. Грищенко, С. В. Ракуленко, М. С. Полешкин // Вестник Дон. гос. техн. ун-та. – 2017. – № 2. – С. 88-98.

4. Казаченко Г. В. Исследование процесса шнекового бурения / Г. В. Козаченко, А. В. Нагорный, Г. А. Босопай // Горная техника и машиностроение. – 2012. – № 3 – с.65-74.

5. Пилявець  В. Г. Про можливість покращення динамічних характеристик механотронного гідропривода з перехресним зв’язком / В.Г. Пилявець, Л. Г. Козлов, Ю. А. Бурєнніков, В. А Ковальчук // Проблемі тертя та зношування, Національний авіаційний університет. – 2019. - № 4(85) – с. 76-82. DOI: 10.18372/0370-2197.4(85).13875

6. Пилявець  В. Г. Забезпечення стійкості та покращення динамічних характеристик адаптивного механотронного гідроприводу / В.Г. Пилявець, Л .Г. Козлов, Ю. А. Бурєнніков, С. І. Котик // ХХ Міжнародна конференція АС ПГП, тази доповідей  – м. Київ, 22-25 жовтня  2019. – с. 125-127.

7. Козлов Л. Г. Забезпечення стійкості мехатронного гідроприводу / Л. Козлов, Ю. Бурєнніков, В. Пилявець, М. Коріненко, О. Лижов // ВМТ, vol 9, № 1. – Червень 2019. – с. 66-76.

8. Козлов Л.Г. Вплив параметрів регуляторів на стійкість та динамічні характеристики мехатронної гідросистеми / Л.Г. Козлов, М.П. Коріненко, В. Г. Пилявець // Техніка, енергетика, транспорт АПК, 2018. – №3. – С. 105 – 116.


Повний текст: PDF