КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, XLVIII Науково-технічна конференція факультету машинобудування та транспорту (2019)

Розмір шрифта: 
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ З ПОКРИТТЯМ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННІ ПРОФІЛЬОВАНИХ ДЕТАЛЕЙ
Тетяна Ігорівна Молодецька

Остання редакція: 2019-03-12

Анотація


Використання матеріалів з покриттями дозволяє підвищити ефективність  виробництва профільованих деталей для різних галузей машинобудування. Проаналізовано  основні способи отримання матеріалів з покриттями.  В роботі представлені результати дослідження властивостей  матеріалів з покриттям при формозміні. 


Abstracts:

Using material with covering allows to increase the efficiency of production the profiled parts for various branches of machine building. The basic methods of material with covering with coatings are analyzed. The paper presents the results of studying the properties of material with covering at mold-making.

 

 


Ключові слова


матеріал з покриттям; профіль; згин; напружено-деформований стан; деформівність; material with covering; type; bending; stress-strain state; deformability.

Посилання


Колмогоров В.Л. Пластичность и разрушение / В.Л. Колмагоров // Металлургия. – 1977. – 336 с. Огородников В.А. Оценка деформируемости металлов при обработке давлением / В.А. Огородников. – Киев: Вища школа. Головное изд-во, 1983. – 175 с. Федоров В. А. Структура покрытий и методы их нанесения / В. А. Федоров, Н. Д. Великосельская // Физика и химия обработки материалов. – 1991. – № 1. – С. 87 – 92. Савуляк В. І. Відновлення деталей машин. / В. І. Савуляк, В. Т. Івацько // навч. Посібник. – 2004. – 92 с.

Повний текст: PDF