КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, XLVII Науково-технічна конференція факультету машинобудування та транспорту (2018)

Розмір шрифта: 
ВИБІР РОЗТАШУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ РОЗМІРІВ ЗА ДОПОМОГО РОЗМІРНОГО АНАЛІЗУ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ
Олександр Володимирович Дерібо, Жанна Павлівна Дусанюк

Остання редакція: 2018-03-22

Анотація


Запропоновані рекомендації щодо вибору раціонального розташування технологічних розмірів під час прое-
ктування технологічних процесів механічної обробки і під час їх розмірного аналізу.


Abstract
Recommendations on the choice of rational arrangement of technological sizes during designing technological
processes of mechanical processing and during their dimensional analysis are suggested.


Ключові слова


механічна обробка; розмірний аналіз технологічних процесів; технологічні розміри; конструкторські розміри; mechanical processing; dimensional analysis of technological processes; technological sizes; design dimensions

Посилання


Рудь В. Д. Розмірно-точносний аналіз конструкцій та технологій : навчальний посібник / В. Д. Рудь, О. О. Герасимчук, Т. П. Маркова. – Луцьк: ЛДТУ, 2008. – 344 с.

Дерібо О. В. Технологія машинобудування. Курсове проектування : навчальний посібник /
О. В. Дерібо, Ж. П. Дусанюк, В. П. Пурдик. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – 123 с.

Солонин И. С. Расчет сборочных и технологических размерных цепей / И. С. Солонин, С. И. Солонин – М.: Машиностроение, 1980. – 110 с.


Повний текст: PDF