КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, XLVII Науково-технічна конференція факультету машинобудування та транспорту (2018)

Розмір шрифта: 
ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЧНОЇ СИСТЕМИ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕОРЕМИ ПРО ЗМІНУ КІНЕТИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ
Інна Юріївна Кириця, Владислав Анатолійович Баранов

Остання редакція: 2018-03-15

Анотація


Анотація

В роботі за допомогою теореми про зміну кінетичної енергії визначено потужність двигуна машини для шліфування льоду та шлях, що пройшла машина до зупинки.


RESEARCH OF MECHANICAL SYSTEM WITH HELP THEOREM OF THE CHANGE OF KINETIC ENERGY

Abstract

In this work, using the theorem on the change of kinetic energy, the power of the engine of the machine for grinding ice and the path that passed the car to the stop were determined.

 Ключові слова


кінетична енергія; робота; потужність двигуна; машина для шліфування льоду; kinetic energy; work; engine power; the machine for grinding ice

Посилання


1. Теоретична механіка: [підруч. для студ. вищ. навч. техн. закл.] / [Зінько Я. А., Ванькович Т.-Н. М., Векерик В. І. та ін.]; за ред. І. В. Кузьо; худож.-оформлювач В. М. Карасик. – Х. : Фоліо, 2017. – 780 с.

2. Бать М. И. Теоретическая механика в примерах и задачах. т.1. Статика и кинематика / Бать М. И., Джанелидзе Г. Ю., Кельзон А. С.  – [8-е изд. перер.]. – М. : Наука, 1984. – 504 с.

3. Бать М. И. Теоретическая механика в примерах и задачах. т.2. Динамика / Бать М. И., Джанелидзе Г. Ю., Кельзон А. С.  – [2-е изд. испр.]. – М. : Наука, 1964. – 664 с.

4. Мещерский И. В. Сборник задач по теоретической механике: [учебн. пос. – 35-е изд, перер.]. М. : Наука, 1981. – 480 с.


Повний текст: PDF