КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, XLVI Науково-технічна конференція факультету машинобудування та транспорту (2017)

Розмір шрифта: 
Можливості застосування графічних моделей конструювання форм кузова автомобіля
Володимир Кужель

Остання редакція: 2017-03-21

Анотація


Запропоновані можливості побудови та застосування графічних моделей конструювання форм кузова, а саме розглядається графічне моделювання автомобіля за чотирма основними виглядами: головний вигляд та вигляди зверху, зліва, ззаду.

 

Possibilities of body styles vehicle construction graphic model

Abstract: The graphic patterns design shapes the body of construction and application possibilities are proposed, and is considered a graphic simulation of the car the four main types: the main form  and the views from the top, left behind.


Ключові слова


модель; ретопологія; двовимірні проекції; зображення; графічне моделювання; model; retopology; two-dimensional projection image; graphic modeling

Посилання


1. Буда А.Г. Графічні моделі конструювання форм кузова автомобіля / А.Г. Буда, В.П. Кужель, А.Р. Юров // Сучаснi технологii в машинобудуваннi та транспортi. Науковий журнал. – Луцьк: Луцький НТУ, 2016. – Випуск №1(5). – С. 32-37.

2. 3D Сканер [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://ru.wikipedia.org/wiki/3D-сканер (дата звернення 07.03.2017). – Назва з екрану.

3. Дж. Ли Трёхмерная графика и анимация / Дж. Ли, Б. Уэр. -М. : Вильямс, 2002, 2-е изд. – 640 с.

4. Юров А. Р. Візуалізація об’ємного рішення кузова легкового автомобіля / А. Р. Юров // Тези XLIV регіональної  наук.-техн. конф. проф.-викл. складу, співробітників та студентів університету з участю працівників наук.-досл. організацій та інж.-техн. працівників підприємств м. Вінниці та області (Електронне наукове видання матеріалів конференції, м. Вінниця, 2015. – Режим доступу: http://conf.vntu.edu.ua/allvntu/2015/.pdf)

5. Юров А. Р. Використання нових додатків CAD-системи для графічного моделювання кузова автомобіля / А. Р. Юров // Тези XLV регіональної  наук.-техн. конф. проф.-викл. складу, співробітників та студентів університету з участю працівників наук.-досл. організацій та інж.-техн. працівників підприємств м. Вінниці та області (Електронне наукове видання матеріалів конференції, м. Вінниця, 2016. – Режим доступу: http://conf.vntu.edu.ua/allvntu/2016/.pdf)


Повний текст: PDF