КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, XLVI Науково-технічна конференція факультету машинобудування та транспорту (2017)

Розмір шрифта: 
Визначення механічних властивостей зварного з’єднання легованого нікелем та хромом
Ярик Русланович Здиальський, Олександер Володимерович Поступайло

Остання редакція: 2017-03-21

Анотація


Робота присвячена дослідженню нероз’ємного зварного з’єднання легованого нікелевим та хромовим матеріалом на його механічні властивості.DETERMINATION OF THE MECHANICAL PROPERTIES OF THE WELD ALLOYED WITH NICKEL AND CHROMIUM

Abstract: The robot is privykena doslіdzhennu neroz'єmnogo zvarnogo z'ednannya legovanyogo nikelevim tchromovim materialovom yogo mehanichnyi vlastovosty.Ключові слова


ударна в’язкість; зварювання; ніхром; сталь; матеріали; toughness; welding; nichrome; steel; materials.

Посилання


Писаренко  Г.С. Опір матеріалів. Підручник / Г. С. Писаренко, О. Л. Квітка, Е. С. Уманський. За ред. Г. С. Писаренка  —  К.: Вища школа,1993.- 655 с.

 

Попови В.. Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство/ А. Кондир, Е. Плешаков та ін.. Навч. посібник. — Львів: Світ, 2009. — 552 с.

 

Шваб'юк В. І. Опір матеріалів: Навч. посіб. для студентів ВНЗ. Рекомендовано МОН — 2009. — 380 с.


Повний текст: PDF