КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, XLV Науково-технічна конференція факультету машинобудування та транспорту (2016)

Розмір шрифта: 
МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ ПІДПРИЄМСТВ АВТОСЕРВІСУ
Віктор Вікторович Біліченко, Володимир Сергійович Грех, Ольга Володимирівна Устюшенко

Остання редакція: 2016-03-09

Анотація


З урахуванням результатів дослідження і досвіду розвинутих країн вироблено системні  принципи побудови перспективної автосервісної системи управління працездатністю, екологічною і транспортною  безпекою легкових автомобілів.Methods of forming a rational structure of car service enterprises

Abstract: Given the results of research and experience of developed countries produced system construction principles prospective car care management performance, environmental and transport safety cars.Ключові слова


автосервіс; система; підприємство; потужність; структура; співвідношення; вид; техноценоз; car-care centre; system; enterprise; power; structure; ratio; mode; technocenose

Посилання


Бідняк М. Н. Виробничі системи на транспорті: теорія і практика : [монографія] / М. Н. Бідняк, В. В. Біліченко. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006. – 176 с. – ISBN 966-641-200-4.

Крещенецький В.Л. Розробка алгоритму моделювання роботи автосервісних підприємств / В.Л. Крещенецький, С.В. Цимбал, Н.С. Семічаснова, М.О. Клименко // Наукові нотатки Луцького національного технічного університету. – Луцьк, 2014. – №46. – С. 310-315.

Біліченко В.В. Механізм адаптації підприємств автосервісу до коливань ринкової кон’юнктури / В.В. Біліченко, С.В. Цимбал // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2013. – № 5(194), Частина 2. – С. 45-48.


Повний текст: PDF