КОНФЕРЕНЦІЇ ВНТУ електронні наукові видання, XLIX Науково-технічна конференція факультету менеджменту та інформаційної безпеки (2020)

Розмір шрифта: 
АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ В УКРАЇНІ
Ірина Володимирівна Шварц

Остання редакція: 2020-03-10

Анотація


У статті  проаналізовано сучасний стан нормативно-правової бази щодо процедур банкрутства в Україні. Систематизовано  основні  індикатори,  що  беруться  до  уваги  міжнародними  організаціями при  визначенні  рівня  регулювання  банкрутства  підприємств  в  Україні.  Виявлено  особливості  та запропоновано  рекомендації  щодо  підвищення  якості  антикризового  управління  підприємствами.

 

 

Abstract

The article analyzes the current state of the legal framework on bankruptcy procedures in Ukraine. In  the  paper  the  basic  indicators  that  are  taken  into  account  by  international  organizations  in  determining the  level  of  regulation  of  bankruptcy  in  Ukraine  were  systematized.  The  features  of  crisis  management  of  enterprises  were  found  and  recommendations  to  improve  the  quality  of  crisis  management  were  proposed.


Ключові слова


Банкрутство; неспроможність; платоспроможність; антикризове управління; стратегія; bankruptcy; insolvency; solvency; crisis management; strategy.

Посилання


1. Ведення бізнесу 2020. Аналітична сторінка Всесвітнього банку / [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://russian.doingbusiness.org/ru/data/exploreeconomies/ukraine#DB_gc

 

2. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 22 грудня 2011 р. № 4212 // Голос України. – 18 січня 2012 р. – № 8-9.

 

3. Кодекс України з процедур банкрутства / [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2597-19

 

4. Санація підприємств: організаційно-економічний механізм : Монографія/ Т. М. Білоконь,                Л. М. Несен. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 152 с.

 

5. Застосування норм Кодексу України з процедур банкрутства. Збірка наукових статей / За загальною редакцією д.ю.н., судді Верховного Суду С. В. Жукова. К.: Алерта, 2019. 216 с.


Повний текст: PDF